รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างสำหรับปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน เมย-มิย.2566/1349  งบประมาณ 1,703,400.00 บาท เบิกจ่าย 1,667,131.45 บาท คงเหลือ 36,268.55 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างสำหรับปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมย.66/1349/P860/3600122328 387,000.00 18  เม.ย. 2566
2 ปกส.สำหรับปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมย.66/1349/P861/3600122350 19,350.00 18  เม.ย. 2566
3 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมย.66/1349/P892/3200015549 108,000.00 1  พ.ค. 2566
4 ค่าจ้างสำหรับปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ พค.66/1349/P925/3600138882 387,000.00 15  พ.ค. 2566
5 ปกส.สำหรับปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ พค.66/1349/P932/3600139002 19,350.00 15  พ.ค. 2566
6 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ พค.66/1349/P967/3200018095 5,806.45 1  มิ.ย. 2566
7 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ พค.66/1349/P968/3200018099 99,000.00 1  มิ.ย. 2566
8 ค่าจ้างสำหรับปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ มิย.66/1349/P1023/3600164280 382,200.00 20  มิ.ย. 2566
9 ปกส.สำหรับปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ มิย.66/1349/P1024/3600164297 19,125.00 20  มิ.ย. 2566
10 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ มิย.66/1349/P1056/3100117143 108,000.00 3  ก.ค. 2566
11 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ กย66/15คน/1349/P1430/3200030610 132,300.00 15  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา