ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567
รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ ดู
1. งบดำเนินงาน  17,389,952.00 10,237,958.33 58.87 7,151,993.67 41.13
2. งบลงทุน  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. งบบุคลากร  62,158,000.00 48,803,740.00 78.52 13,354,260.00 21.48
4. งบอุดหนุน  43,407,451.00 43,407,451.00 100.00 0.00 0.00
5. งบรายจ่ายอื่น  40,307,060.00 25,352,919.08 62.90 14,954,140.92 37.10
6. เงินกันเหลื่อมปี  4,877,738.00 4,749,420.00 97.37 128,318.00 2.63
ทั้งหมด  168,140,201.00 132,551,488.41 78.83 35,588,712.59 21.17  
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน  
                 งบประมาณโครงการ  


USER ONLINE
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
14 คน
สถิติเดือนนี้
14 คน
สถิติปีนี้
644 คน
สถิติทั้งหมด
4360 คน
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา