รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ไปราชการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกันคุณภาพฯระหว่างวันที่ 18-24 ธค.65 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม./5470  งบประมาณ 5,900.00 บาท เบิกจ่าย 5,900.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการเสริมสร้างศักยภาพประกันคุณภาพฯ18-24ธค.65ณโรงแรมเอวาน่ากทม./ฐิตา/5470/P401/3600049848 5,900.00 6  ม.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา