รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผุ้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินงวดที่1 พย.65-มีค.66  งบประมาณ 340,000.00 บาท เบิกจ่าย 320,733.33 บาท คงเหลือ 19,266.67 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผุ้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน พย.65/4954/P261/3200002632 48,733.33 1  ธ.ค. 2565
2 ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผุ้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ธค.65/4954/P380/3200004989 68,000.00 4  ม.ค. 2566
3 ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผุ้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน มค.66/4954/P510/3200007267 68,000.00 1  ก.พ. 2566
4 ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผุ้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กพ.66/4954/P634/3200010278 68,000.00 1  มี.ค. 2566
5 ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน มีค.66/P796/3200013316 68,000.00 3  เม.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา