รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ทุนการศึกษาภูมิทายาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2566/2758  งบประมาณ 2,530,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,530,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ขอเบิกเงินอุดหนุนทุนภูมิทายาทปีงบประมาณ 2566/379ราย/2758/P1213/3600211234 2,530,000.00 16  ส.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา