รายการเบิกจ่าย
 กลับ   รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) - เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านยางแดง ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี/5003  งบประมาณ 589,800.00 บาท เบิกจ่าย 589,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม)PO/4100137193/P1078/3100119818 589,800.00 589,800.00 10  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา