รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการ2500 มีค-พค.66/700  งบประมาณ 2,917,500.00 บาท เบิกจ่าย 960,000.00 บาท คงเหลือ 1,957,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินเสี่ยงภัยพนง.ราชการ มีค.66/700/P698/3600098482 960,000.00 14  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา