รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 เมย-มิย.66/1299  งบประมาณ 2,135,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,135,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 เมย.66/1299/P837/3600120810 675,000.00 12  เม.ย. 2566
2 ปกส.ธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 เมย.66/1299/P842/3600120865 33,750.00 12  เม.ย. 2566
3 ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 พค.66/1299/P926/3600138891 675,000.00 15  พ.ค. 2566
4 ปกส.ธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 พค.66/1299/P933/3600139013 33,750.00 15  พ.ค. 2566
5 ปกส.ธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 พค.66/1299/P988/3600155740 822.00 8  มิ.ย. 2566
6 ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 พค.66/1299/P989/3600155749 16,451.61 8  มิ.ย. 2566
7 ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 มิย.66/1299=700226.39/198=4773.61/P1027/3600164382 700,226.39 20  มิ.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา