รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน ครั้งที่ 3 เมย-มิย.66/1299  งบประมาณ 86,000.00 บาท เบิกจ่าย 28,350.00 บาท คงเหลือ 57,650.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน เมย.66/1299/P836/3600120792 27,000.00 12  เม.ย. 2566
2 ปกส.บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน เมย.66/1299/P843/3600120871 1,350.00 12  เม.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา