รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตครั้งที่ 3 เมย-มิย66/1299  งบประมาณ 299,500.00 บาท เบิกจ่าย 299,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต เมย.66/1299/P838/3600120821 105,000.00 12  เม.ย. 2566
2 ปกส.ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต เมย.66/1299/P841/3600120860 5,250.00 12  เม.ย. 2566
3 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต พค.66/1299/P924/3600138864 120,000.00 15  พ.ค. 2566
4 ปกส.ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต พค.66/1299/P931/3600138999 6,000.00 15  พ.ค. 2566
5 ค่าจ้างฯครูขั้นวิกฤต มิย.66/1299=63250/198=53400/4735=3350/P1025/3600164325 63,250.00 20  มิ.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา