รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมระดับชั้นป.2สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN)ฯ 28 มีค-9เมย.66ณโรงแรมภูสักธารฯนครนายก/956  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 10,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา