รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนให้บุคลการจ้างเหมาบริการแบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐชายแดนภาคใต้ มค-เมย.66/122  งบประมาณ 252,000.00 บาท เบิกจ่าย 126,000.00 บาท คงเหลือ 126,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบุคลากร ร.ร.ประชารัฐ มค.66/122/P514/3200007276 63,000.00 1  ก.พ. 2566
2 ค่าจ้างเหมาบุคลากร ร.ร.ประชารัฐ กพ.66/122/P637/3200010291 63,000.00 1  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา