รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค.65-มีค.66/5142  งบประมาณ 3,404,160.00 บาท เบิกจ่าย 1,547,640.00 บาท คงเหลือ 1,856,520.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค.65/5142/P117/3600016941 396,000.00 16  พ.ย. 2565
2 เงินสมทบปกส.พี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค.65/P118/3600016956 11,800.00 16  พ.ย. 2565
3 ค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค.65/5142/P119/3200001205 108,000.00 16  พ.ย. 2565
4 เงินสมทบปกส.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พย.65/P136/3600019489 11,880.00 18  พ.ย. 2565
5 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พย.65/5142/P137/3600019497 396,000.00 18  พ.ย. 2565
6 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ พย.65/5142/P257/3200002375 108,000.00 1  ธ.ค. 2565
7 เงินสมทบปกส.พี่เลี้ยงเด็กพิการ พย.65/5142/P295/3600033057 11,880.00 13  ธ.ค. 2565
8 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ พย.65/5142/P296/3600033066 396,000.00 13  ธ.ค. 2565
9 เงินสมทบปกส.พี่เลี้ยงเด็กพิการ ธค.65/5142/P308/3600033150 80.00 13  ธ.ค. 2565
10 ค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธค.65/5142/P381/3200004990 108,000.00 4  ม.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา