รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านกระเสาะ ตำบลกระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี/5190  งบประมาณ 3,601,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,601,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 โรงอาหารขนาดเล็ก260ที่นั่งรร.บ้านกระเสาะ/5190/PO/4100138179งวด1/P604/3100055390 540,150.00 540,150.00 20  ก.พ. 2566
2 โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง รร.บ้านกระเสาะPO/4100138179 งวด2/P704/3100068702 540,150.00 540,150.00 15  มี.ค. 2566
3 โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง รร.บ้านกระเสาะPO/4100138179 งวด3/P982/3100106105 720,200.00 720,200.00 6  มิ.ย. 2566
4 โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านกระเสาะPO/4100138179 งวด4/P1123/3100124339 720,200.00 720,200.00 18  ก.ค. 2566
5 โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านกระเสาะPO/4100138179 งวด5/P1482/3100164035 540,150.00 540,150.00 18  ก.ย. 2566
6 PO/4100138179 งวด6 540,150.00 21  ธ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา