รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เดินทางเข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ9-12สค.66/3596  งบประมาณ 1,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.เดินทางเข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ9-12สค.66/3596/P1362/3600241142 912.00 11  ก.ย. 2566
2 คจช.โครงการกตปน./P1529/3600261841 88.00 22  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา