รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการ มิถุนายน-สิงหาคม 2566/2030  งบประมาณ 2,917,500.00 บาท เบิกจ่าย 2,907,416.67 บาท คงเหลือ 10,083.33 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการมิย.66/2030/P1036/3600164584 969,000.00 20  มิ.ย. 2566
2 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการมิย.66ตกเบิก/2030/P1121/3600184326 916.67 17  ก.ค. 2566
3 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการกค.66/2030/P1122/3600184338 970,000.00 17  ก.ค. 2566
4 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการกค.66/2030/P1243/3600220290 967,500.00 23  ส.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา