รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน เมย-มิย.66/1819  งบประมาณ 1,152,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,159,966.67 บาท คงเหลือ -7,966.67 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จชต.พนง.เมย.66/1819/P912/3600135717 384,000.00 10  พ.ค. 2566
2 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จชต.พนง.พค.66/1819/P938/3600139087 388,000.00 15  พ.ค. 2566
3 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จชต.พนง.มิย.66/1819/P1035/3600164561 387,600.00 20  มิ.ย. 2566
4 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จชต.พนง.มิย.66ตกเบิก/1819/P1120/3600184317 366.67 17  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา