รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 เดือน มิย-สค.66/2030  งบประมาณ 31,075,000.00 บาท เบิกจ่าย 30,996,520.00 บาท คงเหลือ 78,480.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ มิย.66/2030/P1021/3600164244 10,334,420.00 20  มิ.ย. 2566
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กค.66/2030/P1106/3600184205 10,341,620.00 17  ก.ค. 2566
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการตกเบิก มิย.66/2030/P1109/3600184222 6,600.00 17  ก.ค. 2566
4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ สค.66/2030/P1246/3600220359 10,313,880.00 23  ส.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา