รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางไปราชการสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำฯระยะที่1 รุ่นที่3และอบรมต่อยอดวิทยากร ระหว่างวันที่ 23-25 เมย.66 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซรัชดา กรุงเทพมหานคร/1944  งบประมาณ 2,700.00 บาท เบิกจ่าย 2,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการฯพัฒนาวิทยากรแกนนำระหว่างวันที่ 23-25 เมย.66/1944/P1151/3600195385 2,700.00 26  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา