รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน ครั้งที่ 3 เมย-มิย.66/1299  งบประมาณ 86,000.00 บาท เบิกจ่าย 86,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน เมย.66/1299/P836/3600120792 27,000.00 12  เม.ย. 2566
2 ปกส.บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน เมย.66/1299/P843/3600120871 1,350.00 12  เม.ย. 2566
3 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน พค.66/1299/P927/3600138908 36,000.00 15  พ.ค. 2566
4 ปกส.บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน พค.66/1299/P934/3600139017 1,800.00 15  พ.ค. 2566
5 ปกส.บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน มิย.66/1299/P1029/3600164427 1,800.00 20  มิ.ย. 2566
6 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน มิย.66/1299=18050/198=17950/P1030/3600164418 18,050.00 20  มิ.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา