รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีฯ23-25กค.66/3037  งบประมาณ 5,500.00 บาท เบิกจ่าย 5,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการฯโครงการคอนเน็กซ์อีดีฯรัตติกาล23-25กค.66/3037/P1188/3600202256 5,500.00 8  ส.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา