รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ไปราชการฯการจัดทำแนวทางการพัฒนารร.ขนาดเล็ก2-3มีค66ณโรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม./957  งบประมาณ 6,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการฯช่อผกา2-3มีค.66/(P714+P715)957=6000,4881=1440/PA714/3600101263 6,000.00 16  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา