รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัมนาศักยภาพสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน ระดับปรถมศึกษา ระหว่างวันที่ 13-16 ก.ค.66 ณ โรงแรมแบรนด์ โฮเต็ล แอนด์ สวีท กรุงเทพฯ/2896  งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 12,810.00 บาท คงเหลือ 2,190.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัมนาศักยภาพฯ2896/P1176/3600199177 6,005.00 4  ส.ค. 2566
2 คชจ.เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัมนาศักยภาพฯ2896/P1177/3600199186 6,805.00 4  ส.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา