รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566/195  งบประมาณ 1,407,600.00 บาท เบิกจ่าย 1,043,029.42 บาท คงเหลือ 364,570.58 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอินเทอร์เน็ตTOTธค.65/195/P470/3200006587 7,500.00 24  ม.ค. 2566
2 ค่าอินเทอร์เน็ต TOT ห้องการเงิน ธค.65/195/P498/3200007015 373.43 27  ม.ค. 2566
3 ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ตค-ธค.65/4881/P526/3600071156 600,629.46 6  ก.พ. 2566
4 ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ตค-ธค.65/195/P544/3600074475 51,845.52 9  ก.พ. 2566
5 ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ตค-ธค.65/195/P578/3600079066 144,709.75 15  ก.พ. 2566
6 ค่าอินเทอร์เน็ตTOTมค.66/195/P589/3200008968 7,500.00 16  ก.พ. 2566
7 ค่าอินเทอร์เน็ต มค.66/195/P608/3600084999 45,533.65 21  ก.พ. 2566
8 ค่าอินเทอร์เน็ตห้องการเงิน/195/P612/3200009552 373.43 22  ก.พ. 2566
9 ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน มค-กพ.66/195/P720/3600102811 176,690.75 17  มี.ค. 2566
10 ค่าอินเทอร์เน็ตของสนง. กพ.66/195/P721/3200011885 7,500.00 17  มี.ค. 2566
11 ค่าอินเทอร์เน็ตห้องการเงิน/195/P734/3200012233 373.43 22  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา