รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กย.66/3360  งบประมาณ 10,360,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,850,260.00 บาท คงเหลือ 509,740.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กย.66/3360/P1408/3600247305 9,850,260.00 14  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา