รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5 เดือน (ตค.65 - กพ.66)/700  งบประมาณ 1,964,000.00 บาท เบิกจ่าย 593,667.42 บาท คงเหลือ 1,370,332.58 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ตกเบิกเลื่อนขั้นศอบต.ปี2564ตั้งแต่ตค-กพ.65จำนวน5เดือน/700/P661/3600093022 58,400.00 7  มี.ค. 2566
2 ตกเบิกเงินเลื่อนขั้นศอบต.ปี2564ตั้งแต่ตค.64-กย.65/700/P662/3600093029 145,010.00 7  มี.ค. 2566
3 ตกเบิกเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตค.65/700/P663/3600093035 392,020.00 7  มี.ค. 2566
4 เบิกเกินส่งคืนตกเบิกเงินเลื่อนขั้นศอบต.ปี2564ตั้งแต่ตค.64-กย.65/700/P662/3600093029 -1,762.58 9  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา