รายการเบิกจ่าย
 กลับ   สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าบริหารจัดการรับ-ส่งนักเรียน ครั้งที่ 2/2517  งบประมาณ 61,755.00 บาท เบิกจ่าย 56,715.00 บาท คงเหลือ 5,040.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าพาหนะรับส่งนร.วัดมะกรูดกพ.66=15300/บง.5485,มีค.66บง.5485=14895,บง.2517=1935/P1490/3100165269 1,935.00 1,935.00 19  ก.ย. 2566
2 ค่าพาหนะรับส่งนร.รร.วัดมะกรูดพค-สค.66/2517/P1491/31001695272/4100286559 39,780.00 39,780.00 19  ก.ย. 2566
3 ค่าพาหนะรับส่งนร.บ้านระแว้งกย-ตค.66/4100288803 15,000.00 15,000.00 19  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา