รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างสำหรับปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน เมย-มิย.2566/1349  งบประมาณ 1,703,400.00 บาท เบิกจ่าย 406,350.00 บาท คงเหลือ 1,297,050.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างสำหรับปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมย.66/1349/P860/3600122328 387,000.00 18  เม.ย. 2566
2 ปกส.สำหรับปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมย.66/1349/P861/3600122350 19,350.00 18  เม.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา