รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสพฐไทยฮอนด้าวิ่ง31ขาสามัคคีปี18รองชิงแชมป์ฯ18.12.2022/5855  งบประมาณ 37,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 37,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา