รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสพฐไทยฮอนด้าวิ่ง31ขาสามัคคีปี18รองชิงแชมป์ฯ18.12.2022/5855  งบประมาณ 37,000.00 บาท เบิกจ่าย 37,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการแข่งขันสพฐไทยฮอนด้าวิ่ง31ขาฯ18.12.65/รร.บ้านสะกำ/5855/P495/3600066264 37,000.00 27  ม.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา