รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนง.ราชการ เมย-มิย.65(จำนวน 340 อัตรา)  งบประมาณ 29,690,000.00 บาท เบิกจ่าย 29,229,421.07 บาท คงเหลือ 460,578.93 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพนง.ราชการเมย.65/1139/P783/3600156095 9,706,320.00 21  เม.ย. 2565
2 ค่าตอบแทนพนง.ราชการเมย.65/1139/P783/3600156095 18,630.00 21  เม.ย. 2565
3 ค่าครองชีพพนง.ราชการเมย.65/P783/3600156095 4,220.00 21  เม.ย. 2565
4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการพค.65/1139/P849/3600166549 9,702,847.74 11  พ.ค. 2565
5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการพค.65/1139/P849/3600166549 18,630.00 11  พ.ค. 2565
6 ค่าครองชีพพนักงานราชการพค.65/1139/P849/3600166549 4,220.00 11  พ.ค. 2565
7 ค่าตอบแทนพนง.ราชการมิย.65/1139/P948/3600188308 9,727,330.00 14  มิ.ย. 2565
8 ค่าตอบแทนพนง.ราชการมิย.65/1139/P948/3600188308 18,630.00 14  มิ.ย. 2565
9 ค่าครองชีพพนง.ราชการมิย.65/1139/P948/3600188308 4,220.00 14  มิ.ย. 2565
10 ค่าตอบแทนพนักงานราชการเข้าใหม่มิย.65/1139/P998/3600195767 36,000.00 22  มิ.ย. 2565
11 เบิกเกินส่งคืน/P948/3600188308 -50.00 21  ก.ค. 2565
12 เบิกเกินส่งคืน/P948/3600188308 -11,476.67 21  ก.ค. 2565
13 เบิกเกินส่งคืน/P849/3600166549 -50.00 21  ก.ค. 2565
14 เบิกเกินส่งคืน/P783/3600156095 -50.00 21  ก.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา