รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนง.ราชการ มีค.65(จำนวน377อัตรา)เพิ่มเติม/895  งบประมาณ 1,433,600.00 บาท เบิกจ่าย 722,557.42 บาท คงเหลือ 711,042.58 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ มีค.65/376=9,045,842.58/895=722,557.42/P662/3600097430 722,557.42 14  มี.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา