รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนง.ราชการ มีค.65(จำนวน377อัตรา)  งบประมาณ 10,980,700.00 บาท เบิกจ่าย 10,980,650.00 บาท คงเหลือ 50.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนตกเบิกของพนักงานราชการ ตค-64-กพ.65/376/P572/3600081434 1,934,857.42 14  ก.พ. 2565
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ มีค.65/376=9,045,842.58/895=722,557.42/P662/3600097430 9,045,842.58 14  มี.ค. 2565
3 เบิกเกินส่งคืน/P662/3600097430 -50.00 21  ก.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา