รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนง.ราชการ ตค64-กพ.65 (จำนวน 395 อัตรา)  งบประมาณ 49,161,500.00 บาท เบิกจ่าย 48,015,138.36 บาท คงเหลือ 1,146,361.64 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตค.64/P102/3600000279 9,626,710.00 21  ต.ค. 2564
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตค.64/P102/3600000279 18,000.00 21  ต.ค. 2564
3 ค่าครองชีพพนักงานราชการ ตค.64/P102/3600000279 5,160.00 21  ต.ค. 2564
4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พย.64/4451/P264/3600029823 9,626,710.00 18  พ.ย. 2564
5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พย.64/4451/P264/3600029823 18,000.00 18  พ.ย. 2564
6 ค่าครองชีพพนักงานราชการ พย.64/4451/P264/3600029823 5,160.00 18  พ.ย. 2564
7 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ.ธค.64/4451/P369/3600049359 9,626,710.00 20  ธ.ค. 2564
8 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ.ธค.64/4451/P369/3600049359 18,000.00 20  ธ.ค. 2564
9 ค่าครองชีพพนักงานราชการ.ธค.64/4451/P369/3600049359 5,160.00 20  ธ.ค. 2564
10 เบิกเกินส่งคืนP264/3600029823 -2,500.00 17  ธ.ค. 2564
11 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พย.64(เพิ่มเติม)/P401/3600050378 2,500.00 22  ธ.ค. 2564
12 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ มค.65/P443/3600055298 9,367,189.00 13  ม.ค. 2565
13 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ มค.65/P443/3600055298 18,000.00 13  ม.ค. 2565
14 ค่าครองชีพพนักงานราชการ มค.65/P443/3600055298 5,160.00 13  ม.ค. 2565
15 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กพ.65/4451/P562/3600081702 9,364,140.00 11  ก.พ. 2565
16 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กพ.65/4451/P562/3600081702 18,000.00 11  ก.พ. 2565
17 ค่าครองชีพพนักงานราชการ กพ.65/P562/3600081702 5,160.00 11  ก.พ. 2565
18 เบิกเกินส่งคืน/P369/3600049356 -69,486.45 23  ก.พ. 2565
19 ตกเบิก ศอบต.พนักงานราชการ ตค.63-พย.64/4451/P919/3600181836 217,680.00 2  มิ.ย. 2565
20 ตกเบิก ศอบต.พนักงานราชการ ตค.64-พค.65/4451/P920/3600181845 139,935.81 2  มิ.ย. 2565
21 เบิกเกินส่งคืน/P562/3600081702 -50.00 21  ก.ค. 2565
22 เบิกเกินส่งคืน/P102/3600000279 -50.00 21  ก.ค. 2565
23 เบิกเกินส่งคืน/P443/3600055298 -50.00 20  ก.ค. 2565
24 เบิกเกินส่งคืน/P369/3600049356 -50.00 21  ก.ค. 2565
25 เบิกเกินส่งคืน/P264/3600029823 -50.00 21  ก.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา