รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนง.ธุรการ15000+ปกส. ตค-ธค.64 จำนวน 47 อัตรา/4555 (รวมเงินเพิ่มชดเชย ปกส.)  งบประมาณ 2,185,500.00 บาท เบิกจ่าย 2,185,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินปกส.พนง.ธุรการโรงเรียน ตค.64/4455/P128/3600014513 17,625.00 27  ต.ค. 2564
2 เงินค่าตอบแทน.พนง.ธุรการโรงเรียน ตค.64/4455/P129/3600014318 705,000.00 27  ต.ค. 2564
3 เงินปกส.พนง.ธุรการโรงเรียน พย.64/4555/P261/3600029820 17,625.00 18  พ.ย. 2564
4 ค่าตอบแทนพนง.ธุรการโรงเรียน พย.64/4555/P265/3600029824 705,000.00 18  พ.ย. 2564
5 ค่าตอบแทนพนง.ธุรการโรงเรียน ธค.64/4555/P381/3600044252 705,000.00 20  ธ.ค. 2564
6 เงินสมทบปกส.พนง.ธุรการโรงเรียน ธค.64/4555/P382/3600044253 35,250.00 20  ธ.ค. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา