รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสพท.และรองผอ.สพท.7-9กย.65/3251  งบประมาณ 49,500.00 บาท เบิกจ่าย 49,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมราชการบย.62/65รองชัยชนะ/3251=49500,1191=33178/P1219/3600241422 49,500.00 22  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา