รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการไปอบรมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนรุ่นที่1/22-24กค.65เชียงใใหม่/2902  งบประมาณ 28,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,852.41 บาท คงเหลือ 23,147.59 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการฯศิวพร/2902/P1225/3600241516 4,852.41 22  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา