รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต+เงินเพิ่มปกส.+ปกส./สค-กย65/2802  งบประมาณ 252,000.00 บาท เบิกจ่าย 110,250.00 บาท คงเหลือ 141,750.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูวิกฤตสค.65/2802/P1160/3600235457 105,000.00 17  ส.ค. 2565
2 เงินสมทบปกส.ครูวิกฤตสค.65/2802/P1161/3600235464 5,250.00 17  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา