รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมงภาคเรียนที่1/2565(สพป.ม.1-3)  งบประมาณ 128,000.00 บาท เบิกจ่าย 128,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงตกเบิก กค.65/2495/P1145/3600232526 17,800.00 15  ส.ค. 2565
2 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง ตกเบิก กค.65/2495=110200/5488=81000P1146/3600232542 110,200.00 15  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา