รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมงภาคเรียนที่1/2565(สพป.ป.1-6)  งบประมาณ 1,328,000.00 บาท เบิกจ่าย 736,600.00 บาท คงเหลือ 591,400.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงมีค.65/2495/P1026/3600205814 50,400.00 7  ก.ค. 2565
2 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง พค.65/2495/P1027/3600205822 136,800.00 7  ก.ค. 2565
3 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง พค.65/2495/P1028/3600205830 11,800.00 7  ก.ค. 2565
4 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงเบิกเพิ่มเติม/P1032/3600207224 251,600.00 8  ก.ค. 2565
5 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง มิย.65/2495/P1077/3600217948 260,800.00 26  ก.ค. 2565
6 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงมัธยม มิย.65/2495/P1078/3600218240 25,200.00 26  ก.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา