รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต/รร.ในสังกัด/มีค-เมย.65/1697  งบประมาณ 470,200.00 บาท เบิกจ่าย 445,261.82 บาท คงเหลือ 24,938.18 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอินเทอร์เน็ต TOT สนง.เมย.65/1650/P855/3200030123 7,500.00 12  พ.ค. 2565
2 ค่าอินเทอร์เน็ต รร.ในสังกัด สพป.ปน.2/P857/3200030206 390,918.22 17  พ.ค. 2565
3 ค่าอินเทอร์เน็ต รร.ในสังกัดมีค-เมย.65/4623/P869/3200030385 46,843.60 18  พ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา