รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ9000 จำนวน 10 อัตรา มีค-เมย.65/1181  งบประมาณ 360,000.00 บาท เบิกจ่าย 360,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการมีค.65/1181/P701/3200015826 90,000.00 29  มี.ค. 2565
2 ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเมย.65/1181/P805/3200028705 90,000.00 26  เม.ย. 2565
3 ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พค.65/P891/3200030939 90,000.00 24  พ.ค. 2565
4 ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการมิย.65/1181/P977/3200033598 90,000.00 16  มิ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา