รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสปพ.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1000จำนวน47อัตรา/มีค-เมย.65/1181  งบประมาณ 184,000.00 บาท เบิกจ่าย 20,700.00 บาท คงเหลือ 163,300.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มีค.65/1181/P714/3600106254 20,700.00 29  มี.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา