รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสปพ.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1000จำนวน47อัตรา/มีค-เมย.65/1181  งบประมาณ 184,000.00 บาท เบิกจ่าย 184,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเสี่ยงภัยครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มีค.65/1181/P715/3600106255 46,000.00 29  มี.ค. 2565
2 ค่าเสี่ยงภัยครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมย.65/1181/P799/3600159337 46,000.00 26  เม.ย. 2565
3 ค่าเสี่ยงภัยครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พค.65/1181/P870/3600170662 46,000.00 19  พ.ค. 2565
4 ค่าเสี่ยงภัยครูพี่เลี้ยงเด็กพิการมิย.65/P956/3600188366 46,000.00 14  มิ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา