รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเเด็กพิการ9000จำนวน46อัตรามีค-เมย.65/1181  งบประมาณ 1,608,750.00 บาท เบิกจ่าย 920,000.00 บาท คงเหลือ 688,750.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มีค.65/P1181/3600106255 414,000.00 29  มี.ค. 2565
2 ค่าเสี่ยงภัยครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มีค.65/P1181/3600106255 46,000.00 29  มี.ค. 2565
3 ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเมย.65/1181/P799/3600159337 414,000.00 26  เม.ย. 2565
4 ค่าเสี่ยงภัยครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมย.65/1181/P799/3600159337 46,000.00 26  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา