รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเเด็กพิการ9000จำนวน46อัตรามีค-เมย.65/1181  งบประมาณ 1,608,750.00 บาท เบิกจ่าย 1,608,750.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มีค.65/1181/P715/3600106255 414,000.00 29  มี.ค. 2565
2 ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเมย.65/1181/P799/3600159337 414,000.00 26  เม.ย. 2565
3 ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พค.65/1181/P870/3600170662 414,000.00 19  พ.ค. 2565
4 ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการมิย.65/P956/3600188366 366,750.00 14  มิ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา