รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานธุรการ.15000+ปกส. มีค-เมย.65 จำนวน 47 อัตรา/1186  งบประมาณ 1,480,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,480,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพนักงานธุรการมีค.65/1186/P716/3600109230 705,000.00 29  มี.ค. 2565
2 ปกส.พนักงานธุรการมีค.65/1186/P717/3600109231 35,250.00 29  มี.ค. 2565
3 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงงบปกติ เมย.65/1186/P773/3600155816 19,800.00 21  เม.ย. 2565
4 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงsp2เมย.65/1186/P774/3600155824 7,650.00 21  เม.ย. 2565
5 ค่าตอบแทนนักการsp2เมย.65/1186/P775/3600155836 153,000.00 21  เม.ย. 2565
6 ค่าตอบแทนนักการภารโรงงบปกติเมย.65/1186/P776/3600155844 396,000.00 21  เม.ย. 2565
7 เงินสมทบปกส.ธุรการเมย.65/1186/P777/3600155860 35,250.00 21  เม.ย. 2565
8 ค่าตอบแทนพนักงานธุรการเมย.65/1186/P788/3600157894 128,550.00 25  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา