รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรง+ปกส.+เงินเพิ่มชดเชยปกส. มีค-เมย.65/1186/62อัตรา  งบประมาณ 1,171,800.00 บาท เบิกจ่าย 1,171,799.56 บาท คงเหลือ 0.44 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงปกติ มีค.65/1186/P709/3600109228 19,800.00 29  มี.ค. 2565
2 ค่าตอบแทนนักการภารโรง มีค.65/P710/3600109229 396,000.00 29  มี.ค. 2565
3 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงsp2 มีค.65/1186/P711/3600110314 7,708.00 29  มี.ค. 2565
4 ค่าตอบแทนนักการภารโรงsp2 มีค.65/P718/3600110317 154,161.29 29  มี.ค. 2565
5 ค่าตอบแทนธุรการเมย.65/1186/P792/3600157907 576,450.00 25  เม.ย. 2565
6 ค่าจ้างพนักงานธุรการ กย.65/2802=675250,1186=17680,4737=12070/P1373/3600274061 17,680.00 19  ก.ย. 2565
7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(199854)/PO/4100111032 0.27 23  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา