รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้าเหมาบริการพนักงานธุรการโรงเรียน มีค-เมย.65/1186/จำนวน 67 อัตรา  งบประมาณ 1,206,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,192,354.83 บาท คงเหลือ 13,645.17 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการโรงเรียน มีค.65/1186/P723/3200021441 598,354.83 30  มี.ค. 2565
2 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการโรงเรียนเมย.65/1186/P798/3200028619 594,000.00 26  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา