รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต+เงินเพิ่มปกส.+ปกส./มีค-เมย.65.65/1186/9อัตรา  งบประมาณ 221,250.00 บาท เบิกจ่าย 221,250.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.ครูวิกฤต มีค.65/1186/P712/3600110315 6,000.00 29  มี.ค. 2565
2 ค่าตอบแทนครูวิกฤต มีค.65/1186/P713/3600106253 120,000.00 29  มี.ค. 2565
3 ค่าตอบแทนครูวิกฤตเมย.65/1186=95250,4555=9750/P801/3600159304 95,250.00 26  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา