รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียน+ปกส+เงินเพิ่มชดเชยปกส./กพ.65/47อัตรา/842  งบประมาณ 740,250.00 บาท เบิกจ่าย 740,250.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน กพ.65/842/P618/3600089964 705,000.00 3  มี.ค. 2565
2 ปกส.ธุรการโรงเรียน กพ.65/842/P619/3600089965 35,250.00 3  มี.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา