รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มค-กพ.65  งบประมาณ 470,200.00 บาท เบิกจ่าย 449,356.41 บาท คงเหลือ 20,843.59 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอินเทอร์เน็ต มค-กพ.65/648/P659/3200017063 113,351.70 14  มี.ค. 2565
2 ค่าอินเทอร์เน็ต กพ.65/648/P660/3200023403 7,500.00 14  มี.ค. 2565
3 ค่าอินเทอร์เน็ต รร. มค-กพ.65/648/P694/3200022024 157,345.00 28  มี.ค. 2565
4 ค่าอินเทอร์เน็ต รร.มค-กพ.65/648/P751/36001501177 110,825.75 12  เม.ย. 2565
5 ค่าอินเทอร์เน็ตของสพป.ปน.2/มีค.65/648/P787/3200028256 7,500.00 22  เม.ย. 2565
6 ค่าอินเทอร์เน็ต รร.มค-กพ.65/648/P829/3600160792 52,833.96 29  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา