รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนง.ราชการกค-กย.65/2481  งบประมาณ 2,845,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,900,000.00 บาท คงเหลือ 945,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินเสี่ยงภัยพนักงานราชการ กค.65/2481/P1054/3600213029 947,500.00 19  ก.ค. 2565
2 เงินเสี่ยงภัยพนักงานราชการ กค.65/2481/P1054/3600213029 2,500.00 19  ก.ค. 2565
3 เงินเสี่ยงภัยพนักงานราชการ สค.65/2481/P1154/3600235380 947,500.00 17  ส.ค. 2565
4 เงินเสี่ยงภัยพนักงานราชการ กค.65/2481/P1054/3600213029 2,500.00 17  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา